Konstytucja

Rzeczpospolitej

Polskiej

Tekst uchwalony w dniu kwietnia 1997 r.

przez Zgromadzenie Narodowe

hero